Hanze Brocante

De naam Hanze Brocante is ontstaan omdat we van Brocante houden en in Hanzestad Kampen wonen.

Hanzesteden zijn steden die in de periode van de twaalfde tot de zestiende eeuw aangesloten waren bij het Hanzeverbond.
De steden hadden een sterke band met elkaar en werkten goed samen waardoor er veel geld te besparen viel door handel te combineren.
Hierdoor ontstonden veel handelsroutes in Europa. De handel die er gedreven werd, omvatte
voornamelijk zout, granen, vis, hout, wijn, bier, dierenhuiden en lakens. Deze steden werden door ‘De Hanze’
steeds rijker en machtiger, waarbij Kampen de rijkste stad werd.

In de Middeleeuwen was er nog geen sprake van een afsluitdijk en was er een komen en gaan van schepen
van en naar Kampen. Gezien de ligging is Kampen al heel lang een handelsstad, al eerder dan de Hanze.

Vanuit Kampen konden de Koggeschepen alle kanten op. Omdat het aan de vroegere Zuiderzee lag,
waren de Koggeschepen via de IJssel in een paar dagen tijd al in Duitsland. In het jaar 1441 is Kampen
lid geworden van de Hanzestad en vanaf dat moment kan het zich een Hanzestad noemen.